Välj en sida

Gud som haver…

Gud som haver barnen kär

huden skaver redan här

budkadaver, så jag svär

tio ord är ingenting

mot vår jord och jordens ring

mot planeter, solsystem

din röst i etern blott problem

jag är ras- och klassbanal

därför byter jag kanal

ur radion strilar samma toner

amorspilar, reaktioner

se till mig som liten är

le mot den som sliten är

 

Får man knycka andras länder

står min lycka i Guds händer

genom skogar, över hav

bryter han min vandringsstav

den allra sista ursprungsstammen

mässar saligt: Amen! Amen!

Jesus Christ i evighet

en aning trist med salighet…

vart jag mig i världen vänder

faller svärden ett i sänder

kalla värden, kalla händer

jag vill dricka upp mitt te

vad var det för fel på det…?