Välj en sida

Internationalen

 

Upp trälar uti alla stater

som sälar mot en skock pirater

vi själar flög som handgranater

världen full av små soldater

som hungerns bojor lagts uppå

det är så lätt att tänka så

jag vet inte alls vad hat är

men det dånar uti rättens krater

förvånar jag med mina later

snart skall utbrottets timma slå

 

en kung sköts ner i dimman så

störtas skall det gamla ner i gruset

vi samlas här i radiobruset

som en vall mot lördagsruset

slav, stig upp för att slå dig fri

gav du upp för att få dig fri?

ni vet ingenting om god regi!

från mörkret stiga vi mot ljuset

vad blev kvar i folkhemshuset?

god choklad och SVT

jag är glad för jag kan se

att våran tid är snart förbi

från intet allt vi vilja bli

 

men allt är intet har jag hört

bubblan sprack – så oerhört!

som en svamp i kungasalen

jag får kramp nu i finalen

upp till kamp emot kvalen

jag står naken rädd och galen

sista striden det är

sista tiden, jag svär

har jag tvivlat lätt på talen

fina palestinasjalen

den brann upp med Arafat

i en sann novembernatt

ny är tiden – nya valen

ty Internationalen

finns i varje busskur på centralen

 

vad vet jag om allt sånt där?

vad vet vi om mänskor här?

vi ska tycka som vi lär

det åt alla lycka bär